Motorrijtuigen

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA)
Iedereen die een motorrijtuig heeft, zoals een auto, motor, scooter of brom- of snorfiets, is verplicht hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade die u als bestuurder van een motorrijtuig door uw schuld aan (goederen van) anderen toebrengt. U kunt de WA-verzekering aanvullen met een cascodekking.

Cascoverzekering
Via de cascodekking is het mogelijk om schade aan het motorrijtuig zélf (inclusief storm, brand, diefstal, et cetera) mee te verzekeren. U kunt kiezen uit twee dekkingsvormen: beperkte cascodekking of volledige cascodekking. Heeft u uw WA uitgebreid met het laatste, dan bent u all-risk verzekerd. Beperkt casco vergoedt schade aan de auto door bijvoorbeeld brand, diefstal en natuurkrachten zoals hagel en storm, relletjes en loslopende dieren.

WA-Plus/Beperkt Casco
Deze dekking houd in dat onvoorziene zaken als diefstal,brand, ruitbreuk wel. Verzekerd zij. Deze verzekering is ideaal voor een wat ouder voertuig waarvoor de casco dekking door de verzekeringsnemer niet meer gewenst is.

Ongevallen-inzittendenverzekering
Neemt u regelmatig passagiers met u mee in de auto, dan mag een ongevallen-inzittendenverzekering niet ontbreken in uw verzekeringspakket. Als uw voertuig betrokken raakt bij een ongeval, dan vergoedt deze verzekering de medische kosten van u en uw passagiers. De inzittendenverzekering keert ook uit bij blijvende gedeeltelijke of volledige invaliditeit of overlijden van uw passagier(s) na een ongeluk. Er wordt dan een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd, onafhankelijk van wie de schuldige partij is.

Schade Inzittendenverzekering
Is in grote mate het zelfde als de ongevallen inzittendenverzekering echten met de uitzondering dat het verzekerkapitaal veel hoger ligt. Tevens is de bestuurder met deze verzekering ook verzekerd. De schade inzittendenverzekering is ook ideaal voor het afdekken van het Arena Arrest wat zoveel inhoud als het verzekeren van de werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers die van werk naar huis of tijdens werktijd met de auto van de werkgever rijden.

Het waarborgfonds
Tot slot, indien u een schade met en door een motorvoertuig heeft , kunt u een beroep doen op het waarborgfonds. Voor meer informatie kijk op www.waarborgfonds.nl de afhandeling van de schade geschiedt door uw eigenverzekeraar. Deze dient dus het gehele dossier te ontvangen.

Aanhanger- en caravanverzekering
Gaat u regelmatig op pad met een aanhanger of caravan? Dan is een aanhanger- en caravanverzekering raadzaam. Deze verzekering dekt schade door bijvoorbeeld brand of storm. Bovendien kunt u de inboedel van uw aanhanger of caravan meeverzekeren.

Motor-, scooter-, brom- en snorfietsverzekering
Net als bij de auto geldt voor uw motorvoertuig op twee wielen een verplichte WA-verzekering, die u naar keuze kunt aanvullen met een cascoverzekering. Als bewijs van verzekering ontvangt u jaarlijks het bekende bromfietsplaatje voor uw scooter, brom- of snorfiets.

Fietsverzekering
Ook voor uw nieuwe tweewieler zonder motoraandrijving is het mogelijk om een verzekering af te sluiten. U krijgt met de fietsverzekering schade aan uw fiets door diefstal, vandalisme en aanrijding vergoed. De premiehoogte is afhankelijk van uw woonplaats en het type fiets.

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug