Voorwaarden koopsubsidie

Per 1 januari 2007 treedt er een wijziging op in de Wet bevordering eigenwoningbezit. Deze wet (hierna te noemen Koopsubsidie) heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen. De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker kan maken.

De subsidie is afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de Koopsubsidie, maar naarmate u meer verdient, zal de subsidie minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan subsidie op nul wordt vastgesteld. 

Algemene voorwaarden 
Voor de Koopsubsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;  
  • U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;  
  • U gaat de woning zelf bewonen;  
  • Uw vermogen is niet hoger dan EUR 19.698 (en niet hoger dan EUR 39.396 als u een fiscale partner heeft);  
  • De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 158.850;  
  • De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 171.558;   
  • U moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen;  
  • De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.                                         

Als u denkt aan bovenstaande voorwaarden te kunnen voldoen, is het mogelijk dat u voor de Koopsubsidie in aanmerking komt. Samen met uw financier of hypotheekadviseur kunt u nagaan of dit werkelijk zo is. Indien uw financiële mogelijkheden voldoende zijn, kan een makelaar u helpen bij het zoeken naar een woning die het best bij uw situatie past. Als u een huurwoning van een woningcorporatie kunt kopen, kan de woningcorporatie u ook helpen om uw mogelijkheden na te gaan.

Budget
Voor het jaar 2007 is een beperkt budget beschikbaar gesteld. Op dit moment is nog voldoende budget beschikbaar. Indien het budget uitgeput is, zal dit gelijk op deze site weergegeven worden.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden in het Informatieblad Koopsubsidie 2007 [Pdf] en veel gestelde vragen over:

Proefberekening Koopsubsidie
U kunt een proefberekeningKoopsubsidie maken voor een indicatie van de maandelijkse subsidiebijdrage waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. U hebt hierbij gegevens nodig over uw inkomen, uw vermogen, de hypotheek en de koopsom van de woning. Aan deze proefberekening Koopsubsidie kunnen geen rechten worden ontleend. Proefberekening Koopsubsidie (Xls, gewijzigd per 01/08/2007)

Aanvraagformulier Koopsubsidie
Het Aanvraagformulier Koopsubsidie 2007 [Doc] kunt u hier downloaden.

Contactgegevens helpdesk
Openingstijden: 09.00 – 16.00 uur
Telefoonnummer: 070 37 35 915
E-mailadres: koopsubsidie2007@senternovem.nl

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug