Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effecten/fondsendepot. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Deze hypotheek vorm wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de rente aftrek. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. De gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd is echter hoger.

Voordelen beleggingshypotheek

 • lage netto lasten
 • veel vrijheid
 • extra inleg of opname mogelijk
 • fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
 • mee financieren van eenmalige storting mogelijk
 • niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen
 • kans op hoger rendement
 • De verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd;
 • De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen beleggingshypotheek

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • beleggingsrisico: meestal geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal;
 • vaak uiteenlopende productvoorwaarden
 • veelal ondoorzichtige kostenstructuur van de beleggingsverzekering;
 • enorm aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement;
 • daardoor zeer moeilijk met elkaar te vergelijken;
 • relatief hoge kosten over de vermogensopbouw;

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • geen koppeling met de hypotheekrente; geen rentedempende werking; geen hoger rendement bij een hogere hypotheekrente;
 • vanwege de kosten is er een groot verschil tussen het bruto en het netto rendement; in de praktijk maakt men vaak een verkeerde vergelijking met de spaarhypotheek;

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

 • minder flexibiliteit: u dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen;
 • vanwege de hogere kosten moet u in werkelijkheid een hoger bruto rendement maken, om hetzelfde netto rendement als de beleggingshypotheek zonder verzekering te behalen;
 • vanaf 1 januari 2001 wordt dit nadeel enigzins afgezwakt vanwege de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug