Restauratiefonds-hypotheek

De Restauratiefonds-hypotheek is een hypotheek met een lage rente om de kosten van een restauratiedeels tebetalen.Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functiekunnen deze hypotheek aanvragen. U vraagt de hypotheek aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Heeft u recht op fiscale aftrek van onderhoudskosten?
Als u de kosten vangroot onderhoud of restauratie fiscaal kunt verrekenen met uw inkomen, bedraagt de Restauratiefonds-hypotheek 70% van dat bedrag.De afdeling Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienststelt vooraf de kosten vast. Meer informatie over de fiscale onderhoudskosten leest u onder fiscaal voordeel.
70% van de vastgestelde fiscale onderhoudskosten kunt u tegen een lage rente lenen in de vorm van een Restauratiefonds-hypotheek. In de meeste gevallen kunt u dus samen met uw belastingaftreken de Restauratiefonds-hypotheek eenvoudig een groot deel van de restauratiekosten financieren.

Geen recht op fiscale aftrek?
Heeft u geen recht op fiscale aftrek? Bijvoorbeeld als het pand in bezit isvan een stichting zonder winstoogmerk. In dat geval bedraagt de Restauratiefonds-hypotheek 100% van deonderhoudskosten met een maximum van €250.000. Deze fictieve onderhoudskosten worden eveneens vastgesteld door Bureau Belastingdienst Monumentenpanden (BBM). De Restauratiefonds-hypotheek is een 30-jarige annuïteitenlening tegen op dit moment 1% rente.

Voorwaarden Restauratiefonds-hypotheek
De volledige voorwaarden van de Restaratiefonds-hypotheek kunt u hiernaast downloaden. Hieronder leest u de belangrijkste:

  • U bent in het bezit van een rijksmonument
  • U bent eigenaar van een woonhuis of boerderij zonder agrarische functie
  • De restauratie is nog niet gestart.
  • Voor de restauratie is een monumentenvergunning noodzakelijk. Als de ambtenaar Monumentenzorg van uw gemeente aangeeft dat er geen vergunning nodig is, vraagt u dan een schriftelijke bevestiging.
  • Er vindt voor verstrekking van de Restauratiefonds-hypotheek een krediettoets plaats. De uitslag van deze krediettoets dient positief te zijn.Afhankelijk van de uitkomst kunnen aanvullende eisen worden gesteld.

Berekenen
Het Nationaal Restauratiefonds heeft een rekenprogramma ontwikkeld waarmee u vrijblijvend kunt berekenen hoe u de restauratie van uw pand kunt bekostigen.

Eenvoudig online aanvragen
U kunt de Restauratiefonds-hypotheek online aanvragen op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Financieren aanvullende kosten

Het Nationaal Restauratiefonds financiert ook kosten die niet door het fiscale voordeel of de Restauratiefonds-hypotheek gedekt worden. Voor meer informatie kijkt u op http://www.restauratiefonds.nl/.

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug