In het geval van schade...

In het geval dat u schade heeft zijn er een aantal factoren belangrijk.
Om de schade bij de verzekeraar in behandeling te laten nemen, dient er met een schadeaangifteformulier gewerkt te worden.
Deze formulieren kunt u op deze site downloaden (formulieren en voorwaarden) of bij ons kantoor aanvragen.

Indien u schade heeft met een motorvoertuig dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde schadeaangifteformulier. Het is in uw belang het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en bij voorkeur samen met de tegenpartij te ondertekenen. De achterkant van het formulier vult u thuis op uw gemak in. Hier kunt uaangeven wie er aansprakelijk is.

Het is niet nodig de aansprakelijkheid ter plekke vast te stellen. Deze wordt aan de hand van het door u ingevulde formulier ende wet door de schade behandelaars van de maatschappij beoordeeld.

Bij diefstal, vandalisme of bij schade met een onbekende dader moet er altijd aangifte gedaan te worden! een kopie van het procesverbaaldient met het ondertekende schadeaangifteformulier aan ons of de maatschappij toegestuurd te worden.

Tot slot, indien u een schade met en door een motorvoertuig heeft, kunt u een beroep doen op het waarborgfonds. Kijk voor meer informatie op www.waarborgfonds.nl. De afhandeling van de schade geschiedt door uw eigen verzekeraar. Deze dient dus het gehele dossier te ontvangen.

Contact

Alandt AssuFin

Adres:
Vrijburglaan 61
2051 LB Overveen

Telefoon: +31 (0)23 525 79 02
Skype: alandtassu
E-mail: info@alandt.nl


Digitale Polismap

Bereken hier uw offerte

Bel mij terug